แมลงสาบ

การกำจัดแมลงสาบเยอรมันทำได้โดยการใช้ยาฆ่าแมลงหรือใช้เหยื่อเจลซึ่งเป็นการไม่รบกวนผู้คนและสัตว์เลี้ยง และต้องไม่มีการเตรียมการสถานมี่ โดยเหยื่อถูกวางไว้ในสถานที่ที่มีแมลงสาบ แมลงสาบ
อเมริกาต้องการการรักษาจากภายนอกบ้าน การกำจัดเศษใบไม้กองไม้ เศษซากอื่นๆ กองขยะจะช่วยในการควบคุมไมให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของแมลงสาบ สิ่งนี้มีส่วนช่วยในการควบคุมแมลงสาบที่ได้ผลที่สุดต่อบ้านของคุณ เป็นเรื่องธรรมดามากที่จะพบว่าแมลงสาบชนิดนี้ตายภายในบ้านในวันที่ถัดจากการฉีดพ่นเคมี พนักงานของเรามีประสบการณ์ในการควบคุมแมลงสาบอย่างที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในพื้นที่บ้าน ร้านอาหาร โรงงานผลิตอาหาร มาตลอด 12 ปี ดังนั้นคุณสามารถเรียกเราเข้าสำรวจพื้นที่ได้เลย 

Cockroach

Getting rid of German cockroaches is done by using insecticides or using gel bait which does not disturb people and pets. And there must be no preparation in which the bait is placed in a place where there is a cockroach.
American cockroaches needs treatment from outside the home. Getting rid of leaf debris, wood heaps and other debris will help to control the breeding ground for cockroaches. This helps to control the most effective cockroaches in your home. It is very common to find that this type of cockroach is dead inside the house the day after the spraying of chemicals. Our staff has had the most effective control of cockroaches in the home, restaurant, food factory for over 12 years. Therefore, you can call us to explore the area straight away.

ゴキブリ

チャバネゴキブリを駆除するには、殺虫剤を使用するか、人やペットを邪魔しないゲル餌を使用します。 また、ゴキブリがいる場所に餌を置く準備をしてはいけません。
アメリカのゴキブリは家の外からの治療が必要です。 葉の破片、木の山、その他の破片を取り除くことは、ゴキブリの繁殖地を制御するのに役立ちます。 これはあなたの家で最も効果的なゴキブリを制御するのに役立ちます。 このタイプのゴキブリは、化学薬品を散布した翌日に家の中で死んでいるのを見つけることは非常に一般的です。 当社のスタッフは、12年以上にわたって、家庭、レストラン、食品工場でゴキブリを最も効果的に管理してきました。 したがって、すぐにエリアを探索するために私たちを呼び出すことができます。

蟑螂

通过使用杀虫剂或使用不会干扰人和宠物的凝胶诱饵来摆脱德国蟑螂。 而且绝对不能做任何准备工作,将诱饵放在有蟑螂的地方。
美国蟑螂需要在家外治疗。 清除叶子上的杂物,木堆和其他杂物将有助于控制蟑螂的繁殖地。 这有助于控制家里最有效的蟑螂。 在喷洒化学药品后的第二天,通常会发现这种蟑螂死在屋内。 我们的员工在家庭,餐厅,食品工厂中对蟑螂的控制最为有效,已超过12年。 因此,您可以致电我们直接探索该地区。

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้